Ο παραλήπτης μπορεί να παραλάβει τα χρήματα σε οποιοδήποτε συμμετέχον πρακτορείο του κόσμου.

  • Κατά κανόνα, μετά την έγκριση, τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους μέσα σε λίγα λεπτά*
  • Ο παραλήπτης μπορεί να παραλάβει αμέσως τα χρήματα που του στείλατε τις ώρες λειτουργίας του πρακτορείου μας
  • Στείλετε χρήματα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου