ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ A.G.B.

Νομιμοποιητικά έγγραφα

  • Αντίγραφο τίτλου κτήσης του ακινήτου (τελευταία συμβολαιογραφική πράξη: συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή δωρεά/κληρονομιά/γονική παροχή).
  • Οικοδομική άδεια ακινήτου.

Αρχιτεκτονικά σχέδια

  • Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες (δε χρειάζεται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία).
  • Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης οικοπέδου με τους όρους δόμησης (δε χρειάζεται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία).
  • Σχέδια κατόψεων οικοδομικής άδειας.